Akademska godina 2019./2020.

Nastavnik

   prof. dr. sc. Dragan Jukić   (email)  

  • Predavanja: Petkom od 09:00 u predavaonici 37 (Odjel za matematiku)

Asistent

    doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević    (email)   

  • Vježbe: Srijedom od 14:00 u predavaonici 1 (Odjel za kemiju)
  • Konzultacije: Srijedom, nakon vježbi