Statistički seminar 

 

StatSeminar slikaStatistički seminar Odjela za matematiku osnovan je u studenom 2017. godine s namjerom da se na njemu prezentiraju razne teme iz područja primijenjene i matematičke statistike.

Cilj seminara je uspostaviti znanstvenostručnu suradnju između nastavnika i suradnika sa svih sastavnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku iz područja statistike.

Statistički seminar održava se četvrtkom u 15:15 sati u predavaonici 2 na katu Odjela za matematiku.

e-mail seminara: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ukoliko želite postati član Statističkog seminara to možete ostvariti ispunjavanjem sljedeće pristupnice.

Tajnik seminara: Ivan Papić

 

 


Najava seminara:

 • Marinela Knežević, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku:  Vektorski autoregresivni modeli – uvod i primjena u modeliranju koncentracije peludi ambrozije22. studenog 2018.

Alergija je pretjerano izražena reakcija imunološkog sustava na tvari iz okoline koje su obično bezazlene i neopasne. Takve tvari nazivamo alergenima, a pelud je jedan od najsnažnijih alergena. Budući da je sama peludna alergija sve prisutnija među današnjom populacijom, javlja se potreba za modeliranjem koncentracije peludi u zraku i predviđanjem njezinih budućih vrijednosti s ciljem pravovremenog djelovanja osoba koje ‘pate’ od ovakve vrste alergija. Meteorološki uvjeti poput dnevne temperature, vlažnosti zraka, vjetra i padalina igraju veliku ulogu u koncentraciji peludi u smislu taloženja, prijenosa zrakom, ispiranja uslijed padalina i slično.
Podaci kojima raspolažemo su podaci o koncentraciji peludi ambrozije u gradu Somboru, Republika Srbija, za razdoblje od siječnja 2008. do srpnja 2017. godine te podaci o meteorološkim uvjetima na mjernoj postaji u Rimskim Šančevima za isto vremensko razdoblje. Na osnovu danih podataka cilj je pronaći model koji dovoljno dobro prati kretanje tih pojava i predviđa njihove buduće vrijednosti. Pokazat ćemo kako se za takav tip podataka može koristiti i vektorski autoregresivni model kojim istovremeno modeliramo više vremenskih nizova. Na kraju je napravljena predikcija budućih koncentracija peludi te su dobivene vrijednosti podijeljene u kategorije koje se u praksi koriste - niska, umjerena, visoka i vrlo visoka koncentracija.
Primjena ovog ili sličnih modela za predikciju buduće dnevne koncentracije peludi podrazumijeva stalno pristizanje novih mjerenja, tj. novih podataka, i korekciju parametara modela u skladu s njima. U tom kontekstu ovaj se problem može svrstati u kategoriju problema iz popularnog “big data" područja.


Održani seminari

Akademska godina 2018./2019.:

 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje koncentracije peludi ambrozije, 08. studenog 2018.(slika1, slika2, slika3)

Akademska godina 2017./2018.:

 • Matija Klarić, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje prirasta EEG signala stacionarnim difuzijama, 07. lipnja 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • Filip Paradžik, Željka Salinger, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Metode procjene izloženosti kontaminantima u hrani, 17. svibnja 2018.(slika1, slika2)
 • Steffen Remus, Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences - Department of Informatics, Hamburg University: Information Management in the Biomedical Domain: Assistive Technologies for Reading Comprehension, 26. travnja 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • dr. sc. Dino Krupić, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Moderatorska regresijska analiza, 19. travnja 2018.(slika1, slika2, slika3) (materijali)
 • mr. sc. Josipa Matotek, Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Primjena statistike u hidrologiji, 05. travnja 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Osnove faktorske analize, 22. ožujka 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • prof. dr. sc. Andrew R. Barron, Yale University, USA: Proper Statistical Fitting of Adsorption Isotherms, 15. ožujka 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • prof. dr. sc. Vesna Lužar-Stiffler, Cair-Centar d.o.o.: Bootstrap metode u biostatistici, 08. ožujka 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • Ana Bilandžić, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Panel analiza podataka - odakle krenuti, 01. ožujka 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje pomoću umjetnih neuronskih mreža - prednosti i nedostatci, 22. veljače 2018.(slika1, slika2, slika3) (materijali)
 • Filip Paradžik, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Coxov regresijski model u primjeni, 25. siječnja 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • prof. dr. sc. Đula Borozan, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: "Data envelopment" analiza - izazovi i primjena, 18. siječnja 2018.(slika1, slika2, slika3)
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Muke po malom uzorku, 11. siječnja 2018.(slika1, slika2, slika3) (materijali)
 • prof. dr. sc. Nataša Šarlija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Upotreba logističke regresije u procjeni potencijala za rast poduzeća, 21. prosinca 2017.(slika1, slika2, slika3)
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Mjere zavisnosti - svojstva i zamke, 14. prosinca 2017.(slika1, slika2, slika3)
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Smjernice o izvještavanju istraživanja u biomedicini, 07. prosinca 2017.(slika1, slika2, slika3)
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Regresijska analiza - interpretacije i zablude, 30. studenog 2017.(slika1, slika2, slika3)

 

 

Korisni linkovi: