Fakultet primijenjene matematike i informatike

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Studijski program

Napomena: 1. godina se izvodi od akademske godine 2017./2018.

 

Akademski naziv: sveučilišni / a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) matematike

I. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M084Diferencijalni račun4+3+0 ~ 8
Z011Strani jezik u struci I0+0+2 ~ 3
I056Uvod u računalnu znanost2+2+0 ~ 6
M100Elementarna matematika2+2+0 ~ 6
M086Linearna algebra I2+2+0 ~ 6
M085Integralni račun2+3+0 ~ 7
M087Linearna algebra II3+3+0 ~ 7
Z012Strani jezik u struci II0+0+2 ~ 3
M101Elementarna geometrija2+2+0 ~ 6
M102Kombinatorna i diskretna matematika2+2+0 ~ 6
Z014Tjelesna i zdravstvena kultura I0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 23 ~ 3023 ~ 30

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Uvod u računalnu znanost, Linearna algebra I.


II. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M009Funkcije više varijabli3+2+0 ~ 7
I027Matematički alati1+2+0 ~ 4
M089Numerička matematika2+2+0 ~ 6
M098Uvod u vjerojatnost i statistiku2+2+0 ~ 6
M015Kompleksna analiza2+2+0 ~ 6
M095Statistički praktikum1+2+1 ~ 6
M108Teorija brojeva2+2+0 ~ 6
Z015Tjelesna i zdravstvena kultura II0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 18 ~ 2414 ~ 19

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
F007Osnove fizike I4+2+1 ~ 7
F004Klasična mehanika I2+1+0 ~ 4
I053Strukture podataka i algoritmi I3+2+0 ~ 7
M093Primjene diferencijalnog i integralnog računa I1+2+0 ~ 4
M141Uvod u matematičku fiziku2+1+0 ~ 4
M140Uvod u matematičku logiku2+2+0 ~ 6
M142Integralne i diskretne transformacije1+1+0 ~ 3
M106Teorija skupova1+1+0 ~ 4
F008Osnove fizike II4+2+1 ~ 7
I048Objektno orijentirano programiranje2+2+0 ~ 6
M097Teorijske osnove računalne znanosti2+2+0 ~ 6
M088Matematička logika u računalnoj znanosti2+2+0 ~ 6
M103Matematička natjecanja0+3+0 ~ 4

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 40 ECTS bodova s II. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli, Uvod u vjerojatnost i statistiku.


III. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M090Obične diferencijalne jednadžbe2+2+0 ~ 6
M094Realna analiza3+2+0 ~ 7
Z007Završni rad0+0+2 ~ 2
M083Algebra2+2+0 ~ 6
Ukupno 9 ~ 136 ~ 8

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
F009Osnove fizike III4+2+1 ~ 7
F003Elektrodinamika2+2+0 ~ 5
I045Moderni računalni sustavi2+2+0 ~ 6
I057Web programiranje3+2+1 ~ 8
M104Metode numeričke matematike3+2+0 ~ 7
M105Uvod u diferencijalnu geometriju2+2+0 ~ 6
M099Vektorski prostori2+2+0 ~ 6
M106Teorija skupova1+1+0 ~ 4
M107Metode matematičke fizike3+2+0 ~ 7
M103Matematička natjecanja0+3+0 ~ 4
F011Praktikum iz osnova fizike A0+4+0 ~ 5
M063Primjene diferencijalnog i integralnog računa II1+2+0 ~ 4
M141Uvod u matematičku fiziku2+1+0 ~ 4
M142Integralne i diskretne transformacije1+1+0 ~ 3
M143Konveksni skupovi2+0+1 ~ 5
M092Osnove teorije upravljanja s primjenama2+2+1 ~ 7
F010Osnove fizike IV4+2+1 ~ 7
F005Klasična mehanika 22+1+0 ~ 5
F006Uvod u kvantnu mehaniku3+2+0 ~ 6
I046Moderni sustavi baza podataka3+3+1 ~ 9
I054Strukture podataka i algoritmi II3+2+0 ~ 7
M096Strojno učenje3+2+0 ~ 7
F012Praktikum iz osnova fizike B0+4+0 ~ 5