Sveučilišni preddiplomski studij Matematika


 

I. godina

Voditelj godišta: doc. dr. sc. Ivan Soldo

Obavezni predmeti:

šifra:M084
naziv:Diferencijalni račun
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava, doc. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:dr. sc. Marija Miloloža Pandur
šifra:M100
naziv:Elementarna matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić, doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:M086
naziv:Linearna algebra I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, izv. prof. dr. sc. Darija Marković
asistent:Darija Brajković, dr. sc. Marija Miloloža Pandur
šifra:Z011
naziv:Strani jezik u struci I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik: Ivanka Ferčec
asistent:
šifra:Z014
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura I
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:dr. sc. Josip Cvenić
asistent:
šifra:I056
naziv:Uvod u računalnu znanost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:Rebeka Čorić, Mateja Đumić, dr. sc. Petar Taler
šifra:M101
naziv:Elementarna geometrija
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Zdenka Kolar - Begović
asistent:dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić
šifra:M085
naziv:Integralni račun
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+3+0 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:doc. dr. sc. Suzana Miodragović
šifra:M102
naziv:Kombinatorna i diskretna matematika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:Una Radojičić
šifra:M087
naziv:Linearna algebra II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:Z012
naziv:Strani jezik u struci II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik:v. predavač Karmen Knežević
asistent:
ukupno kolegija: 11, satnica ~ ECTS: 23 ~ 30 (zima), 23 ~ 30 (ljeto)


Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Linearna algebra I, Elementarna matematika i Uvod u računalnu znanost.


 

II. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin

Obavezni predmeti:

šifra:M009
naziv:Funkcije više varijabli
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:Ivana Crnjac
šifra:I027
naziv:Matematički alati
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+2 ~ 4
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:Z015
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura II
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:dr. sc. Josip Cvenić
asistent:
šifra:M098
naziv:Uvod u vjerojatnost i statistiku
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:dr. sc. Ivan Papić
šifra:M015
naziv:Kompleksna analiza
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:Una Radojičić
šifra:M089
naziv:Numerička matematika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
šifra:M095
naziv:Statistički praktikum
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+2 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Danijel Grahovac, dr. sc. Ivan Papić
asistent:doc. dr. sc. Danijel Grahovac, dr. sc. Ivan Papić
šifra:M108
naziv:Teorija brojeva
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
asistent:doc. dr. sc. Ivan Soldo
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 14 ~ 18 (zima), 18 ~ 25 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:I053
naziv:Strukture podataka i algoritmi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Luka Borozan
šifra:M097
naziv:Teorijske osnove računalne znanosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
šifra:M088
naziv:Matematička logika u računalnoj znanosti
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Luka Borozan, doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:M103
naziv:Matematička natjecanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+3+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić
šifra:I048
naziv:Objektno orijentirano programiranje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:Jurica Maltar
šifra:M062
naziv:Primjene diferencijalnog i integralnog računa I
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:Jelena Jankov, Una Radojičić

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli i Uvod u vjerojatnost i statistiku.


 

III. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava

Obavezni predmeti:

šifra:F002
naziv:Elementarna fizika II
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
asistent: Jelena Strišković
šifra:M033
naziv:Numerička linearna algebra
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:Matea Puvača
šifra:M035
naziv:Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:Ivana Crnjac
šifra:I028
naziv:Programiranje i programsko inženjerstvo
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:Rebeka Čorić
šifra:M043
naziv:Realna analiza
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:Jelena Jankov
šifra:M051
naziv:Vektorski i unitarni prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:doc. dr. sc. Suzana Miodragović
šifra:M001
naziv:Algebra
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
asistent:Darija Brajković
šifra:M034
naziv:Numerička analiza
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo
asistent:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
šifra:M063
naziv:Primjene diferencijalnog i integralnog računa II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:M022
naziv:Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
šifra:M050
naziv:Uvod u vjerojatnost i statistiku
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
asistent:dr. sc. Ivan Papić
šifra:Z007
naziv:Završni rad
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 2
nastavnik:
asistent:
ukupno kolegija: 12, satnica ~ ECTS: 25 ~ 30 (zima), 21 ~ 27 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

šifra:M064
naziv:Nejednakosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
šifra:I001
naziv:Osnove baza podataka
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 4
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Mateja Đumić
šifra:I017
naziv:Uvod u računalne mreže i usluge
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:M065
naziv:Konveksni skupovi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
šifra:  
naziv: Sveučilišni izborni kolegij
izvođenje  
satnica ~ ECTS  
nastavnik:  
asistent: