Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene

M080 (2+1+1) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

zupanije2Kolegij Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene izvodi se u drugom semestru diplomskog studija matematike i računarstva.  Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pristupima, metodama grupiranja podataka te mogućim primjenama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. R. Scitovski  Srijedom, 12-14h
 ASISTENT doc.dr.sc. S. Majstorović  Utorkom, 14-15h

 

 

    Osnovna literatura:

  1. R. Scitovski, K. Sabo, Grupiranje podataka - sirovi nastavni materijali koji će se tijekom predavanja korigirati (pdf)
  2. J. Kogan, Introduction to Clustering Large and High-Dimensional Data, Cambridge University Press, 2007.

   Literatura koja se preporučuje:

  1. K. Sabo and R. Scitovski, The best least absolute deviations line - properties and two efficient methods, ANZIAM Journal 50(2008), 185-198
  2. R.Scitovski, K.Sabo, D.Grahovac, Globalna optimizacija, Sveučilište u Osijeku,Odjel za matematiku, 2017
  3. R.Scitovski, M.Briš Alić, Grupiranje podataka, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2016.

 

Raspored predavanja, seminara i vježbi

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Srijeda        10:00-12:00  D-22
VJEŽBE I SEMINARI  Utorak       12:00-14:00    RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad. Domaće zadaće sadrže proširenje gradiva, a očekuje se samostalan i kreativan rad. Seminarski radovi shvaćaju se kao proširenje domaćih zadaća.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, domaćih zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali

Predavanje 1.

 Najbolji reprezentant u R. Najbolji reprezentant u R^2 (uvod)

 pdf   nb

Predavanje 2.

 Najbolji reprezentant u R^2. Kružnica kao reprezentant podataka.

pdf   nb  

 Predavanje 3.  Grupiranje podataka  
 Predavanje 4.  Grupiranje podataka s jednim obilježjem  
 Predavanje 5.  Grupiranje podataka s dva ili više obilježja. Funkcija cilja pdf  nb
 Predavanje 6.  Veza između funkcija cilja F i \mathcal{F} pdf   
 Predavanje 7.  Metode za traženje optimalne particije pdf nb1  nb2
Predavanje 8.  Indeksi pdf   nb
Predavanje 9.   Aglomerativne hijerarhijske metode pdf   nb
Predavanje 10.   Prepoznavanje geometrijskih objekata pdf   nb
 Predavanje 11. Prepoznavanje više pravaca u ravnini  
Predavanje 12. K-means algoritam i Inkrementalni algoritam za MLD problem pdf   nb
 Predavanje 13.  Kružnica kao reprezentant podataka nb
Predavanje 14. K-means algoritam i Inkrementalni algoritam za McD problem pdf   nb
     

 

  • SEMINARI:
  • PRIMJERI KOLOKVIJA :  2012/2013-Kol1(pdf)  2012/2013-Kol2(pdf)

          2017/2018- Kol1     20172018- Kol2

 

 

 

Domaće zadaće

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e (Š.Ungar, 2019) i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta. Pri tome treba koristiti zadani stil. Ako su ilustracije ili primjeri izrađeni korištenjem programskog sustava Mathematica, priložite i odgovarajuću .nb datoteku. U "subject" e-mail-a stavite "DZ-GP".
Točnost rješenja i autentičnost provjerava predmetni asistent, koji takodjer za rješeni zadatak dodjeljuje broj bodova.

Zadaci (pdf)    Stil (tex)    Rezultati ()

 

OBAVIJESTI

[21-2-2020] Usmeni ispit održat će se u Srijedu, 26-2-2020 od 8:15 u D-8

[4-2-2020] Studenti mogu doći na usmeni ispit 6-2-2020 (D-7, 8:30), 13-2-2020 (D-8,8:30), 18-2-2020 (D-8,8:30)

[19.09.2019] Pismeni ispit će se održati 20.09. u 11h umjesto u 9h.

[18-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak, 24-9-2019 od 10h u Dvorani 5

[4-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak,10-9-2019 od 10h u Dv.9

[16.07.2019.] Usmeni ispit održat će se 18.07.2019. u 9h u kabinetu br. 19, prizemlje.

[14.06.2019.] Rezultati 2.kolokvija i trenutne ocjene (prije pregleda domaćih zadaća):  Uvid:ponedjeljak, 17.06. u 9h.

[10-6-2019] Usmeni ispiti: I. rok (Petak, 28-6-2019 u 8:00 u D-7); II. rok (Srijeda, 10-7-2019 u 8:00 u D-7)

[4-6-2019] Postavljeno je još 4 zadatka za Domaću zadaću

[03.06.2019.] Domaću zadaću studenti trebaju poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 13.06.2019. u 12h. Usmena provjera domaćih zadaća je 17.06.2019. u 9h u kabinetu br.19, prizemlje.

[5.5.2019] Postavljeni su novi nastavni materijali (Aglomerativne metode, Indeksi, TLS-pravac), novizadaci za Domaću zadaću i novi Mathematica-programi

[04.05.2019.] Rezultati prve konstrolne zadaće su ovdje: 

 

   Uvid: ponedjeljak, 06.05.2019. u 11:40h.

[28.03.2019.] Prvi kolokvij održat će se 26.04.2019. u 14h u predavaonici 3.

[28.03.2019.] Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću s uputama za pisanje

[19.06.2018.] Konačne ocjene nakon pregleda zadaća: 

 

 

 

 

 


 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment