Fakultet primijenjene matematike i informatike
 

I. godina - Sveučilišni diplomski studij financijske matematike i statistike

 

 

II. godina - Sveučilišni diplomski studij financijske matematike i statistike