Sveučilišni diplomski studij matematike

smjer: Financijska matematika i statistika


 

I. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:M008
naziv:Financijska i aktuarska matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
asistent:doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
šifra:M011
naziv:Grafovi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:E005
naziv:Makroekonomija
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 4, 2+2+0 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Đula Borozan
asistent:
šifra:M036
naziv:Uvod u teoriju mjere
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
šifra:M052
naziv:Vjerojatnost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:M044
naziv:Slučajni procesi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:M045
naziv:Statistika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
asistent:prof. dr. sc. Mirta Benšić, dr. sc. Ivan Papić
šifra:M058
naziv:Uvod u teoriju integracije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 20 ~ 25 (zima), 17 ~ 21 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

šifra:M031
naziv:Metrički prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:M079
naziv:Primjene dinamičkih sustava
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
šifra:I019
naziv:Složenost algoritama
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:I026
naziv:WEB Programiranje i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:doc. dr. sc. Suzana Miodragović
asistent:
šifra:I024
naziv:Znanstveno računalstvo
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
šifra:I030
naziv:Dizajniranje i modeliranje baze podataka
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Slobodan Jelić
asistent:Mateja Đumić
šifra:M059
naziv:Grupiranje podataka i primjene
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:M053
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
šifra:M020
naziv:Linearno programiranje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:M048
naziv:Teorija odlučivanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Financijska i aktuarska matematika.


II. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:E001
naziv:Analiza poslovanja poduzeća
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
asistent:
šifra:Z001
naziv:Diplomski seminar
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
asistent:
šifra:M023
naziv:Matematičke financije
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:M027
naziv:Matematički praktikum
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:M032
naziv:Multivarijantna analiza
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
asistent:prof. dr. sc. Mirta Benšić
šifra:M003
naziv:Analiza vremenskih nizova
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Danijel Grahovac
asistent:doc. dr. sc. Danijel Grahovac
šifra:E004
naziv:Financijska tržišta
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
asistent:
šifra:E009
naziv:Upravljanje kreditnim rizicima
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
asistent:
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 18 ~ 26 (zima), 13 ~ 16 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

šifra:I004
naziv:Kriptografija i sigurnost sustava
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:doc. dr. sc. Ivan Soldo
šifra:M025
naziv:Matematički modeli
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:prof. dr. sc. Dragan Jukić
šifra:M037
naziv:Operacijska istraživanja
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
asistent:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
šifra:Z010
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:Jurica Maltar, dr. sc. Ivan Papić
šifra:M028
naziv:Metode optimizacije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
šifra:I007
naziv:Osnove umjetne inteligencije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
asistent:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
šifra:I018
naziv:Računarski praktikum
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.