Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: industrijska i primijenjena matematika

Akademski naziv: magistar/magistra matematike

I. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M038Osnove Fourierove analize i valića 2+2+0 ~ 6
M052Vjerojatnost2+2+0 ~ 6 
M081Dinamički sustavi 2+2+0 ~ 5
M080Grupiranja podataka: pristupi, metode i primjene 2+1+1 ~ 5
I032Signali i sustavi2+2+0 ~ 5 
I024Znanstveno računalstvo2+2+0 ~ 5 
M054Uvod u teoriju aproksimacija2+2+0 ~ 4 
Ukupno 16 ~ 2012 ~ 16

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M031Metrički prostori2+2+0 ~ 6
M044Slučajni procesi2+2+0 ~ 6
M068Statistički praktikum1+2+1 ~ 6
M045Statistika2+2+1 ~ 6
M020Linearno programiranje2+2+0 ~ 5
I019Složenost algoritama2+2+0 ~ 5
M058Uvod u teoriju integracije2+2+0 ~ 5
M036Uvod u teoriju mjere2+2+0 ~ 5
M053Konveksne funkcije1+1+0 ~ 4
E005Makroekonomija(2+2+0) + (2+2+0) ~ 8
M055Odabrana poglavlja matrične teorije2+1+0 ~ 4
M048Teorija odlučivanja1+0+1 ~ 4
I026WEB Programiranje i primjene1+2+0 ~ 4

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Znanstveno računalstvo i Uvod u teoriju aproksimacija.


II. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M027Matematički praktikum2+0+2 ~ 6 
M028Metode optimizacije 2+1+1 ~ 6
I007Osnove umjetne inteligencije 2+2+0 ~ 6
M060Teorija parcijalnih diferencijalnih jednadžbi 3+1+0 ~ 4
Z001Diplomski seminar0+0+2 ~ 30+0+2 ~ 3
M025Matematički modeli1+0+1 ~ 3 
Ukupno 8 ~ 1214 ~ 19

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M023Matematičke financije2+1+1 ~ 7
M003Analiza vremenskih nizova2+0+2 ~ 6
I004Kriptografija i sigurnost sustava2+2+0 ~ 6
M032Multivarijantna analiza2+1+1 ~ 6
M076Operacijska istraživanja i primjene2+1+1 ~ 6
M057Teorija pouzdanosti2+1+1 ~ 6
M070Uvod u algebarsku topologiju2+0+2 ~ 6
E009Upravljanje kreditnim rizicima2+0+2 ~ 4
E004Financijska tržišta2+0+1 ~ 3
M024Matematički aspekti izbornih sustava1+0+1 ~ 3
M061Numerička linearna algebra u kontroli nelinearnih sustava2+1+0 ~ 3
I018Računarski praktikum1+1+1 ~ 3

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.