Uvod u diferencijalnu geometriju

M105 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

MAT 1904 140 0 Ex21200Uvod u diferencijalnu geometriju izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima iz diferencijalne geometrije krivulja i ploha u R3.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Zdenka Kolar Begović  
PREDAVANJA dr.sc.LjiljanaPrimorac Gajčić  Utorkom u 13h
VJEŽBE dr.sc.LjiljanaPrimorac Gajčić  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. W.Kuehnel, Differential Geometry-Curves-Surfaces-Manifolds, AMS, 2002.
 2. A. Gray, Modern differential geometry of curves and surfaces with Mathematica, CRC PRES, 2006.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u diferencijalnu geometriju realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 9-11h P-6
VJEŽBE  Utorak, 11-13h P-6

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Student je pismeni dio ispita položio preko kolokvija ako na svakom kolokviju ostvari minimalno 30 bodova te ako je zbroj bodova s oba kolokvija minimalno 90. Za studente koji su na samo jednom od kolokviju ostvarili minimalno 30 bodova ili su na oba kolokvija ostvarili minimalno 30 bodova, ali zbroj bodova s oba kolokvija nije 90, organizirat će se popravni kolokvij.  

Ocjene kolokvija se definiraju prema sljedećem kriteriju:

Broj bodova 0-89 90-114 115-144 145-174 175-200
Ocjena nedovoljan dovoljan dobar vrlo dobar izvrstan
 
PISMENI ISPIT
Pismeni ispit nosi 100 bodova. Student je položio pismeni dio ispita ako ostvari minimalno 45 bodova.
USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena. 

Termini usmenih ispita: 3.2.2020., 10.2.2020., 17.2.2020., 20.2.2020.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

 

OBAVIJESTI

 • [19.2.2020.] Dodjela potpisa i upis ocjene iz kolegija kod prof.dr.sc. Kolar Begović održat će se 20.2.2020. u 14.30h u D-37.
 • [19.2.2020.] Usmeni dio ispita će se održati 20.2.2020. prema rasporedu u D-6.
 • [16.2.2020.] Usmeni dio ispita će se održati 17.2.2020. prema rasporedu.
 • [9.2.2020.] Dodjela potpisa iz kolegija kod prof.dr.sc. Kolar Begović održat će se 11.2.2020. u 11h u D-6.
 • [9.2.2020.]Usmeni dio ispita će se održati 10.2.2020. prema rasporedu
 • [7.2.2020.] Konačni rezultati kolokvija   (vidljivo samo registriranim korisnicima). Uvid u popravne kolokvije će se održati u ponedjeljak 10.2.2020. u 10.30h u uredu 15.
 • [31.1.2020.] Popravni kolokvij će se održati u srijedu, 5.2.2020. u 12h u D-3. Pravo izlaska na popravni kolokvij imaju studenti koji su na samo jednom od kolokviju ostvarili minimalno 30 bodova ili su na oba kolokvija ostvarili minimalno 30 bodova, ali zbroj bodova s oba kolokvija nije 90. Izlazak na popravni kolokvij u svrhu popravljanja ocjene nije moguć.
 • [24.1.2020.] Studenti koji polože pismeni dio ispita putem kolokvija imaju pravo na tri izlaska na usmeni ispit. Izlazak na usmeni ispit se prijavljuje prijavom za pismeni ispit te prijavom asistentici putem maila najkasnije 24h prije ispita. Ukoliko student odustane od izlaska na usmeni ispit nakon što ga je prijavio, ispit treba odjaviti putem maila asistentici najkasnije 24h prije održavanja ispita. Ukoliko ga ne odjavi i ne dodje na ispit, preostali broj izlazaka na ispit mu se umanjuje za jedan.
 • [24.1.2020.] Rezultati drugog kolokvija održanog 22.1.2020. (vidljivo samo registriranim korisnicima) . Uvid u kolokvije će se održati u ponedjeljak, 27.1.2020. u 10h u uredu 15.
 • [9.12.2019.] Rezultati prvog kolokvija održanog 6.12.2019. (vidljivo samo registriranim korisnicima) . Uvid u kolokvije će se održati u utorak, 10.12.2019. u 12.30h u uredu 15.
 • [28.11.2019.] Prvi kolokvij će se održati u petak, 6.12.2019. u 9h u predavaoni 6.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment