Integralni račun

M085 (2+3+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Integralni račun izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.  

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave
VODITELJ KOLEGIJA
izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava

 

 ASISTENT
 doc.dr.sc. Suzana Miodragović
 četvrtak u 14:00h
DEMONSTRATOR  Antonio Krizmanić  

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. pdf

DODATNA LITERATURA

 1. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
 4. W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Gr aw-Hill, Book Company, 1964.
 5. B. Guljaš, Matematička analiza 1 i 2, PMF-MO, Zagreb. 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Integralni račun realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorkom od 8:00 do 10:00 Predavaonica 1
VJEŽBE - grupa A petkom od 09:00 do 12:00 Predavaonica 2
VJEŽBE - grupa B petkom od 12:00 do 15:00 Predavaonica 1
VJEŽBE - grupa C  četvrtkom od 8:00h do 11:00h P-60 (Odjel za fiziku)
DEMONSTRATURE    

Svi studenti koji su upisali kolegij podijeljeni su u grupe na sljedeći način:

 • GRUPA A: PDS Matematika
 • GRUPA B: PDS Matematika i računarstvo
 • GRUPA C: Odjel za fiziku

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu pisati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. 

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 1.  vježbe (pdf)
 2.  vježbe (pdf)
 3.  vježbe (pdf)
 4.  vježbe (pdf)
 5.  vježbe (pdf)
 6.  vježbe (pdf)
 7.  vježbe (pdf)
 8.  vježbe (pdf)
 9.  vježbe (pdf) (grafovi funkcija: .nb)
 10.  vježbe (pdf)
 11.  vježbe (pdf)
 12.  vježbe (pdf)
 13.  vježbe (pdf)
 14.  vježbe (pdf)

 

KOLOKVIJI I PISMENI ISPITI

TERMINI KOLOKVIJA U  AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

 • 1. kolokvij:
 • 2. kolokvij: 
 • popravni kolokvij:

Raspored studenata za pisanje kolokvija, po predavaonicama: RASPORED

REZULTATI KOLOKVIJA i PISMENIH ISPITA (2019./2020.)

Rezultati su vidljivi registriranim korisnicima.

 

PRIMJERI KOLOKVIJA 

Kolokviji iz akademske 2018./2019. godine:

 

Kolokviji iz akademske 2017./2018. godine:

 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment