Kombinatorna i diskretna matematika

M102 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

pascalKombinatorna i diskretna matematika izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim strukturama i metodama kombinatorne i diskretne matematike. Na predavanjima će se obrađivati osnovne metode prebrojavanja skupova i multiskupova, metode modeliranja i rješavanja rekurzivnih relacija. Studenti će usvojiti pojam funkcije izvodnice te osnovne pojmove iz teorije grafova.  Na vježbama studenti trebaju savladati tehnike i metode rješavanja zadataka i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema. 

Poveznica na sadržaj kolegija: pdf


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

izv.prof.dr.sc. Snježana Majstorović

 

 
ASISTENT izv.prof.dr.sc. Snježana Majstorović  
DEMONSTRATOR    

 

OSNOVNA LITERATURA

1. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb 2001.

 2. J. Anderson, J. Bell, Discrete Mathematics with Combinatorics, Prentice hall, New York, 2000.

 3. J. Matoušek, J. Nešetril, Invitation to Discrete Mathematics, Oxford University Press, 1998.

 4. M. Cvitković, Kombinatorika : zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1998.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Kombinatorna i diskretna matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Utorkom, 10-12h 37
VJEŽBE   Utorkom, 12-14h 37
     
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

PISMENI ISPIT

Polaganje pismenog ispita studenti mogu zamijeniti prihvatljivim rezultatima postignutim na kolokvijima koji se pišu tijekom semestra. Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

Pismeni ispit se smatra položenim ako je student ostvario minimalno 40 od ukupno 100 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA (vidljivi registriranim korisnicima)  

   

  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI (vidljivi registriranim korisnicima)         

    

                                                        2.kolokvij:   2017/2018 A     2017/2018 B

                                                        1.kolokvij:   2018/2019 A   2018/2019 B

                                                        2.kolokvij:   2018/2019 A   2018/2019 B

    

   • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

              27.06.2018. 

              11.07.2018.

              11.09.2018.

              25.09.2018.

              4.02.2019.

    

    

   OBAVIJESTI

   • [01.04.2020.] Predavanje 5 i 6:
   • [01.04.2020.] Predavanje 3 i 4 pripremljeno je putem pptx prezentacije sa zvukom. Pažljivo pogledajte i poslušajte. Prezentacija je samo za studente koji slušaju kolegij i zabranjeno ju je koristiti u neke druge svrhe: 
   • [24.03.2020.] Prva kontrolna zadaća održat će se 14.04.2020. godine 10-14 h. Studenti će netom prije početka kolokvija dobiti popis zadataka i upute za rješavanje (zadaci će biti objavljeni na web stranici predmeta i dostupni samo registriranim korisnicima). Svoja rješenja studenti će uslikati i poslati na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Jako je važno da rješenja budu jasna, čitljiva.
   • [24.03.2020.] Upute za predavanje i vježbe za datum 24.03.2020: Studenti trebaju proučiti predavanje 5/6 postavljeno na web stranici kolegija u rubrici: Nastavni materijali s predavanja te riješiti zadatke s vježbi 5 koji su postavljeni u rubrici: Nastavni materijali s vježbi. Teme koje studenti trebaju detaljno proučiti su: binomni koeficijenti i binomn i teorem. U cjelini o binomnim koeficijentima studenti posebno trebaju usvojiti i razumjeti prva 4 teorema. Zadatke koje studenti trebaju riješiti tijekom ovog tjedna odnose se na permutacije i kombinacije multiskupova. Najbolji način učenja je da studenti materijale s predavanja prepišu u bilježnicu i samostalno prouče. Ukoliko ima nejasnoća vezanih za neke zadatke, studenti se trebaju javiti mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
   • [17.03.2020.] Upute za predavanje i vježbe za datum 17.03.2020: Studenti trebaju proučiti predavanje 3/4 postavljeno na web stranici kolegija u rubrici: Nastavni materijali s predavanja te riješiti zadatke s vježbi 4 koji su postavljeni u rubrici: Nastavni materijali s vježbi. Teme koje studenti trebaju detaljno proučiti su: r-permutacije multiskupa s beskonačnim kratnostima elemenata, permutacije skupa s konačnim kratnostima elemenata, ukupan broj kombinacija multiskupa s konačnim kratnostima elemenata te r-kombinacije multiskupa s beskonačnim kratnostima elemenata. Zadatke koje studenti trebaju riješiti tijekom ovog tjedna odnose se na kombinacije skupova.
   • [24.02.2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 21.02.2020.  Uvid u pismene  i usmeni ispit bit će u srijedu, 26.02. u 16h
   • [17.02.2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 31.01.2020.  Uvid u pismene  i usmeni ispit bit će u srijedu, 19.02. u 9h  
   • [30.09.2019.] Usmeni ispit održat će se 2.09. u 11h, kabinet br. 19, prizemlje.
   • [24.9.2019.] Pismeni ispit odžan 20.9.2019. 

    

    

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment