Matematički aspekti izbornih sustava

M024 (1+0+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Izborni predmet Matematički aspekti izbornih sustava izvodi se u ljetnom semestru pete godine integriranog sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike, te druge godine diplomskog studija matematike - smjer: matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s nekim osnovnim matematičkim aspektima izbornih sustava, kao što su vrednovanje i oblikovanje izbornih sustava, modeli izbornih sustava, temeljne metode raspodjele, osnovna svojstva razmjernih i većinskih izbornih sustava, i slično. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević Ponedjeljkom u 12:30h i po dogovoru.

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. P.G.Cortona et al.: Evaluation and Optimization of Electoral Systems, SIAM, Philadelphia, 1999.
  2. J.K. Hodge and R.E. Klima: The mathematics of voting and elections : a hands-on approach, AMS, Providence, 2005.
  3. A.D.Taylor, A.M.Pacelli: Mathematics and Politics – Strategy, Voting, Power and Proof, Springer-Verlag, New York, 2008.
  4. Autorizirani nastavni materijali s predavanja.

      

 

 

Kolegij se izvodi kao izborni predmet u ljetnom semestru ak.god. 2018./2019.

Izvedbeni program izbornog kolegija Matematički aspekti izbornih sustava realizira se fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminari). Na predavanjima se predstavljaju osnovni pojmovi, značajke i matematički aspekti kod izbornih sustava. Drugi dio nastave koristi se za iznošenje studentskih seminarskih radova u vezi problematike izbornih sustava. Pohađanje predavanja i seminara je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
NASTAVA  ponedjeljak, 11:00-13:00            D-7

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a uspješno izrađen seminarski rad utječe na konačnu ocjenu.                    U akademskoj godini 2018./2019.  pisani dio ispita ima 80 bodova (tj. 80%), pri čemu je minimalni prag pisanog ispita 32 boda; zatim, 15 bodova (15%) postiže se za seminarski rad i njegovu prezentaciju, te 5 bodova (5%) za pohađanje nastave.

Ocjene su sljedeće:  40-54% dovoljan;  55-69% dobar; 70-84% vrlo dobar;  85-100% izvrstan. 

 

PISMENI ISPIT

 

Pismeni ispit obuhvaća gradivo s predavanja.

Ispitna pitanja:    pdf

 

USMENI ISPIT

Na osnovi uspješno izrađenog seminarskog rada i uspješno riješenog pismenog ispita, studenti mogu biti oslobođeni od obveze polaganja usmenog dijela ispita.  

NASTAVNI MATERIJALI

          

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

          

  • NASTAVNI MATERIJALI SA SEMINARA
Naslov seminaraOpisMaterijali
     
  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA   

           Primjeri ispitnih rokova:     mais_30_I_2014_pdf        14_lipnja_2017

           

  • SEMINARI    

 

Naslov seminaraRok predaje seminara
   
... ...

 

 

OBAVIJESTI

 

  • Izborni kolegij Matematički aspekti izbornih sustava izvodi se u ljetnom semestru ak.god. 2019./2020.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment