Osnove umjetne inteligencije

I007 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cOsnove umjetne inteligencije izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i pete godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s teorijom te primjenom tehnika umjetne inteligencije, te kroz primjere omogućiti studentima ovladavanje osnovnim principima dizajniranja i ocjenjivanja inteligentnih sustava.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Darija Marković Vrijeme konzultacija
ASISTENT izv.prof.dr.sc. Darija Marković Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. S. J. Russell, P.Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall; 3rd edition, New Jersey,2010.
 

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. G. F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Addison-Wesley, 2005.
 2. T. M. Mitchell, Machine Learning.McGraw-Hill, New York, 1997.
 3. C. Bishop, Neural Networks and Machine Learning, Springer Verlag, Berlin, 1998.
 4. D. Graupe, Principles of Artificial Neural Networks (2nd edition), Advanced Series in Circuits and Systems - Vol. 6, World Scientific, Singapore 2007.
 5. D. W. Patterson, Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems, Prentice Hall, London, 1990.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove umjetne inteligencije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 13:00 - 14:30 D-3
VJEŽBE Četvrtak, 10:00 - 11:30 D-3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita ili kolokvija, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI
Opis predavanjaPoveznica
Uvod. Inteligentni agenti. Radna okolina. pdf verzija za ispis
Inteligentni agenti. pdf verzija za ispis
Pretraživanje prostora stanja. Slijepo pretraživanje. pdf verzija za ispis
Formuliranje problema pretraživanja - vježbe. pdf verzija za ispis
Pretraživanje prostora stanja. Slijepo pretraživanje. Usmjereno pretraživanje. pdf verzija za ispis
Formuliranje problema pretraživanja - vježbe. pdf verzija za ispis
Formuliranje problema pretraživanja - vježbe. pdf verzija za ispis
Slijepo i usmjereno pretraživanje - vježbe. pdf verzija za ispis
Slijepo i usmjereno pretraživanje - vježbe. pdf verzija za ispis
Pretraživanje sa suprotstavljanjem. pdf verzija za ispis
Pretraživanje sa suprotstavljanjem - vježbe. pdf verzija za ispis
Problem zadovoljavanja ograničenja. pdf verzija za ispis
Problem zadovoljavanja ograničenja - vježbe. pdf verzija za ispis
Klasično planiranje. pdf verzija za ispis
Planiranje uz nepouzdanost. pdf verzija za ispis
Planiranje uz nepouzdanost - vježbe. pdf verzija za ispis
Učenje s podrškom. pdf verzija za ispis
Učenje s podrškom - vježbe. pdf verzija za ispis
Bayesove mreže: D-separacija, zaključivanje i uzorkovanje. pdf
Vjerojatnosno zaključivanje - vježbe. pdf
Strojno učenje: naivan Bayesov klasifikator i perceptron. pdf
Strojno učenje: naivan Bayesov klasifikator i perceptron - vježbe. pdf
Nenadzirano učenje: grupiranje. pdf
Nenadzirano učenje: grupiranje - vježbe. pdf

OBAVIJESTI

 • Pismeni ispit održan 3. rujna položila je studentica s JMBAG-om 1311025122 s ocjenom dobar (3). Upis ocjena održat će se u srijedu 4. rujna u 9 sati.
 • Upis ocjena održat će se u petak 28. lipnja u 13 sati.
 • Rezultati nakon popravnog kolokvija s prijedlogom ocjena mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Upis ocjena održat će se 17. lipnja u 11 sati.
 • Rezultati nakon drugog kolokvija s prijedlogom ocjena mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Uvid u kolokvije održat će se 11. lipnja u 12 sati. Isprike zbog kašnjenja s objavom rezultata.
 • Rezultati prvog kolokvija mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici. Uvid u kolokvije održat će se 13. svibnja nakon predavanja.
 • Zbog stručno-metodičke prakse studenata 5. godine nastavničkog smjera, 6. i 7. svibnja 2019. neće biti održana nastava. Termin nadoknada bit će naknadno dogovoren.
 • Prvi kolokvij održat će se u utorak 30. travnja 2019. s početkom u 12 satu u P1.

 

  

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment