Fakultet primijenjene matematike i informatike

gamma 1

Na sjednici održanoj 29. ožujka 2023. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dao je suglasnost na Privremeni Statut Fakulteta primijenjene matematike i informatike, kojeg je donio privremeni dekan 14. ožujka 2023. Stupanjem na snagu temeljnog akta Fakulteta primijenjene matematike i informatike, slijedi podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik visokih učilišta, kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te podnošenje zahtjeva za upis u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku, kao i formiranje Fakultetskog vijeća.

Odluka o suglasnosti na Privremeni Statut uslijedila je nakon što je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na sjednici 30. studenoga 2022. donio odluku o promjeni pravnog statusa i naziva Odjela za matematiku u Fakultet primijenjene matematike i informatike.