Odjel za matematiku

gamma 1

Fakultet primijenjene matematike i informatike  najnoviji je fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odluka je to Senata Sveučilišta od 30. studenoga 2022. Fakultet primijenjene matematike i informatike, po nazivu i profilu jedinstven u Republici Hrvatskoj, nastaje iz dosadašnjeg Odjela za matematiku. Dugo je već poznato da prvu godinu prijediplomskih studija Odjela za matematiku upisuju najbolji maturanti po rezultatima obveznog dijela Državne mature na razini cijelog Sveučilišta. Isto tako zapošljivost diplomanata Odjela za matematiku među najvišima  je na Sveučilištu.

Fakultet primijenjene matematike i informatike osniva se s ciljem povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti na širem domaćem i međunarodnom prostoru. Važan je to iskorak Sveučilišta usmjeren prema gospodarstvu, jer se prema mnogim pokazateljima očekuje daljnji trend jačanja IT sektora, kao i drugih industrija za koje su ključni stručnjaci s matematičkim kompetencijama. Također, ovim se osnažuju kapaciteti Sveučilišta za privlačenje stranih studenata, a koji će grad Osijek prepoznati kao mjesto kvalitetnog studiranja, rada i života.

Na konferenciji za medije koja je održana 1. prosinca 2022. u 11:00 na Odjelu za matematiku o osnivanju Fakulteta primijenjene matematike i informatike govorili su:  prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Ivan Sarić, direktor regionalnog ureda HUP-a Osijek,  Mihael Tomić, predsjednik udruge Osijek Software City, Denis Sušac, direktor tvrtke Mono d.o.o. i predsjednik Izvršnog odbora HUP-a regionalnog ureda Osijek te prof. dr. sc. Kristian Sabo, privremeni dekan Fakulteta primijenjene matematike i informatike.

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na sjednici 30. studenoga 2022. jednoglasno je donio odluku o promjeni pravnog statusa i naziva Odjela za matematiku u Fakultet primijenjene matematike i informatike.  Odlukom Senata za privremenog dekana imenovan je prof. dr. sc. Kristian Sabo, redoviti profesor u trajnom izboru Odjela za matematiku.  Privremeni će dekan pod nadzorom Sveučilišta pripremiti početak rada Fakulteta primijenjene matematike i informatike, a prvenstveno obaviti podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti i obrazovanja te podnošenje prijave za upis u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku, što su preduvjeti za početak obavljanja djelatnosti i korištenje novog naziva. 

Novi Fakultet primijenjene matematike i informatike po nazivu i profilu razlikuje se od sličnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, čime se jača vidljivost i osigurava prepoznatljivost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u polju matematika s naglaskom na primijenjenu matematiku i informatiku na širem domaćem i međunarodnom obrazovnom i znanstvenoistraživačkom prostoru.

Dosadašnji studijski programi Odjela za matematiku, koji će postati programi Fakulteta primijenjene matematike i informatike, na jedinstven način stavljeni su u službu gospodarstva Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i istočnog dijela Republike Hrvatske. Važnost takvih studijskih programa kao i znanstvenoistraživačkog rada posebno je prepoznata u Nacionalnom planu otpornosti i oporavka 2021.-2026.  Značajnija odrednica ovih studijskih programa jesu matematički koncepti koji nisu uobičajeni za studijske programe u tehničkim ili društvenim znanostima, čime je nedvojbeno osigurana komplementarnost sa studijskim programima koje izvode druge sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Osnivanjem se Fakulteta primijenjene matematike i informatike, zbog povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti, izravno osnažuju kapaciteti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera za privlačenje stranih studenata, a koji će grad Osijek prepoznati kao mjesto kvalitetnog studiranja, rada i života. Također, prema svim dostupnim pokazateljima očekuje se trend daljnjeg jačanja IT industrije, a time i stvaranje novih partnerstava ovog fakulteta s lokalnom industrijom.

Važno je naglasiti kako će Fakultet primijenjene matematike i informatike postati visoko učilište koje nastaje promjenom pravnog statusa i naziva postojećeg Odjela za matematiku, a koji trenutno ima osigurane sve administrativne kapacitete potrebne za rad fakulteta te se time dodatno ne opterećuje Državni proračun.

Konačno, Fakultet primijenjene matematike i informatike imat će višu razinu samostalnosti u odnosu na Odjel za matematiku, čime će se pojednostaviti administrativni postupci te osigurati jednostavnije upravljanje.

Odluka Senata donesena je na temelju Elaborata o opravdanosti statusne promjene Odjela za matematiku kao podružnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i prerastanje u Fakultet primijenjene matematike i informatike u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Osijeku. Elaborat  je izradilo sedmeročlano Povjerenstvo, kojeg čine predsjednik: prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te članovi: prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku, prof. dr. sc. Krešimir Burazin, redoviti profesor Odjela za matematiku, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost Odjela za matematiku, prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač Andrić, pročelnica Odjela za kemiju te izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, pročelnica Odjela za biologiju.

Povjerenstvo je u Elaboratu utvrdilo da postoji opravdana potreba za statusnom promjenom Odjela za matematiku i prerastanje u Fakultet primijenjene matematike i informatike u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet primijenjene matematike i informatike obavljat će djelatnost u području prirodnih znanosti, polje matematika.

Također, utvrđeno je da postoje uvjeti za prerastanje Odjela za matematiku u Fakultet primijenjene matematike i informatike, kao nove znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta s pravnom osobnosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na temelju Elaborata o opravdanosti statusne promjene Odjela za matematiku i prerastanja u Fakultet primijenjene matematike i informatike u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prema svim pokazateljima utvrđena je ispunjenost uvjeta i opravdanost osnivanja Fakulteta primijenjene matematike i informatike kao javne ustanove i fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.