spajic matea

Matea Spajić, bivša studentica Odjela za matematiku, osvojila je nagradu Hrvatskog ureda za osiguranje za najbolji diplomski rad na diplomskom studiju iz područja osiguranja. Matea je diplomirala u listopadu 2018. godine na diplomskom studiju matematike, smjer Financijska matematika i statistika. Nagrađeni diplomski rad pod naslovom "Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju" izradila je pod mentorstvom doc. dr. sc. Danijela Grahovca. Matea je trenutno zaposlena kao specijalist za reosiguranje u Croatia osiguranju.

Hrvatski ured za osiguranje je središnje udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Svake godine Hrvatski ured za osiguranje dodjeljuje nagrade za najbolji završni, diplomski i znanstveni rad iz područja osiguranja s ciljem promicanja znanstvene misli o osiguranju te poticanja studenata na bavljenje osiguranjem u njihovom akademskom radu.

Velike čestitke Matei!