Statistički seminarStatistički seminar Odjela za matematiku osnovan je 26. listopada 2017. godine s namjerom da se na njemu prezentiraju aktualne teme iz područja primijenjene i matematičke statistike. Cilj seminara je uspostaviti znanstvenostručnu suradnju iz područja statistike između nastavnika i suradnika sa svih sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Seminar se održava četvrtkom u 15:15 u predavaonici 2 na katu Odjela za matematiku.

Svako predavanje bit će najavljeno na web stranici Statističkog seminara, a članovi seminara obavijesti će primati i putem e-maila. Član seminara postaje se ispunjavanjem pristupnice na web stranici Statističkog seminara.