charts

Interna studentska anketa Odjela za matematiku za kolegije održane u ljetnom semestru akademske 2016./2017. provodila se od 12. lipnja do 6. listopada 2017. godine.

Anketa je bila anonimna te je provedena s namjerom dobivanja povratnih informacija od studenata i s ciljem povećanja kvalitete izvođenja nastave na Odjelu za matematiku. Studenti su anketi pristupali putem ISVU sustava te su u svakom trenutku za vrijeme trajanja ankete mogli ispuniti upitnik za sve kolegije koje su upisali u ljetnom semestru akademske 2016./2017. ili samo za određene kolegije, po vlastitom izboru.

Nakon logiranja na web stranicu Odjela za matematiku, rezultatima ove i prethodnih internih anketa možete pristupiti preko sljedeće poveznice:

GodinaSemestar
2016/17 zima / ljeto
2015/16 zima / ljeto