Matematika i statistika

PD102 - 7.5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematika i statistika je kolegij koji se izvodi na Poslijediplomskom doktorskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj kolegija je stjecanje posebnih znanja iz statistike i matematičkog modeliranja, upoznavanje sa statističkim pojmovima i konceptima, konstrukcija statističkih modela i primjena statističkih metoda u inženjerstvu, upravljanju procesima, kontroli kvalitete i rješavanju drugih problema. Osim toga, kolegij je usmjeren na pripremu studenata za cjeloživotno učenje i korištenje vjerojatnosti i statistike kao alata u primjeni. Više o kolegiju može se pročitati na sljedećoj poveznici.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak vrijeme konzultacija


RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
Predavanje 1       Petak, 24.1.2020. , 16:00 - 19:15   G101 (Gundulićeva 22a)
Predavanje 2 Petak, 31.1.2020., 16:00 - 19.15  G101 (Gundulićeva 22a)
     

 

NASTAVNI MATERIJALI

Popis preporučene literature

Teorijske osnove vjerojatnosti

Osnovne statističke metode (deskriptivna statistika, statističko zaključivanje)

Napredne statističke metode (multivarijatna analiza, analiza vremenskih nizova)

Preporučeni softver

  • R
  • Statistica
    • aplikativni program
    • licenca Sveučilišta u Osijeku dostupna svim studentima i zaposlenicima Sveučilišta
    • za podatke o instlaciji javiti se službi računalne podrške na matičnom fakultetu 

Materijali s predavanja (2020.)

OBAVIJESTI

  • Konzultacije će se održavati u posebno dogovorenim terminima na Odjelu za matematiku u Osijeku ili putem Skype-a.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment