Primijenjena statistika

(2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Primijenjena statistika obvezni je kolegij na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju građevinarstva (smjer vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina). Cilj kolegija je studente pripremiti za razumijevanje i rješavanje stvarnih problema kroz stjecanje znanja o metodama matematičke statistike, metodama opisivanja kvalitativnih podataka, te metodama matematičke vjerojatnosti primjenjivim u praksi.  

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Danijel Grahovac termin konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Benšić, M. i Šuvak, N., Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek, 2012.

DODATNA LITERATURA

 1. A. Jazbec - Osnove statistike, Šumarski fakultet, Zagreb, 2008.
 2. G.R. Iversen - Statistics, the conceptual Approach, Springer, Berlin, 1997.
 3. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, Springer, Berlin, 2001.
 4. S. Lipschutz and J. Schiller - Introduction to Probability and Statistics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York – Toronto, 1998.
 5. J.T. McClave, P.G. Benson and T. Sincich - Statistics for Bussiness and Economics, Prentice Hall, London, 2001.
 6. J. O. Rawlings, S.G. Pantula and D.A. Dicky - Applied Regression Analysis, Springer, Berlin, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primijenjena statistika realizira se s fondom od 60 sati (30P+30V). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
TERMINPREDAVAONICA

Petkom 14:00-17:00 i subotom 9:00-12:00, od 11.10.2019. do 30.11.2019.

Računalna učionica II.47 (GFOS)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija na kojima je moguće ostvariti maksimalno 100 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je ostvariti barem 50 bodova od ukupnog broja bodova. Ocjene se formiraju prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan(5).

Svi studenti koji polože kolokvije imaju mogućnost povećati ocjenu kvalitetnim seminarskim radom. U seminarskom radu treba primijeniti usvojene metode na praktičnim podacima po izboru.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Za usmeni ispit potrebno je izraditi seminarski rad. Usmeni ispit sastoji se od prezentacije i obrane teze seminarskog rada. Za izradu rada bit će potrebno koristiti znanja i vještine usvojene tijekom kolegija. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

 

Opis predavanjaPrezentacija
Uvod. Prikupljanje i organizacija podataka. Deskriptivna statistika (kvalitativne varijable). pdf
Deskriptivna statistika (numeričke varijable). pdf
Vjerojatnost. Slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla. pdf
Neprekidna slučajna varijabla. Numeričke karakteristike slučajne varijable. Empirijska distribucija. pdf
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Pouzdani intervali. pdf
Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteza o očekivanju. Testiranje hipoteza o distribuciji. pdf
Statističko zaključivanje - dvije varijable. Dvodimenzionalan slučajni vektor. pdf
Jednostavna linearna regresija. Koeficijent korelacije. pdf
   
Pregled procedura u Statistici pdf
Smjernice za izradu seminara pdf
Primjer izrade seminara pdf, podaci

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Prvi kolokvij (kolegij sličnog programa) (pdf)
 • Drugi kolokvij (kolegij sličnog programa) (pdf)
 • Prvi kolokvij 2017./2018. (pdf)
 • Drugi kolokvij 2017./2018. (pdf)
 • Prvi kolokvij 2019./2020. (pdf)

 

OBAVIJESTI

 • [31.1.2020.] Dodatan termin za upis ocjene je srijeda 5.2.2020. u 16:00 u učionici II.47. Indeks ne morate donijeti osobno.
 • [28.1.2020.] Upis ocjene studentima koji su kolegij položili putem kolokvija održat će se u četvrtak 30.1.2020. u 13:30 u učionici III.44. Indeks ne morate donijeti osobno već je dovoljno poslati ga po nekome. Ako Vam taj termin ne odgovara i ne možete poslati indeks, slobodno se javite mailom za dogovor oko drugog termina. Za upis ocjene treba prijaviti ispit za rok 5.2.2020. u ISVU sustavu.
 • [1.12.2019.] Konačni rezultati kolokvija s prijedlozima konačnih ocjena (pdf). Upis ocjena za studente koji su zadovoljni predloženom ocjenom bit će u veljači 2020. Točne upute bit će objavljene tijekom siječnja.
  Studenti koji žele popraviti ocjenu mogu to učiniti izradom seminarskog rada. Seminar bi trebalo predati do kraja veljače. Za sva pitanja slobodno se javite mailom. Studenti koji nisu položili kolokvije trebaju se prije izlaska na pismeni ispit javiti radi dogovora oko termina ispita.
 • [22.11.2019.] Drugi kolokvij održat će se u subotu 30.11.2019. u učionici II.47 po sljedećem rasporedu po grupama: Grupa A (studenti čija prezimena počinju slovima N-Ž) od 9:00h i Grupa B (studenti čija prezimena počinju slovima A-M) od 10:30h.
 • [11.11.2019.] Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • [21.10.2019.] Prvi kolokvij održat će se u subotu 9.11.2019. u učionici II.47 po sljedećem rasporedu po grupama: Grupa A (studenti čija prezimena počinju slovima A-M) od 9:00h i Grupa B (studenti čija prezimena počinju slovima N-Ž) od 10:30h.

 • [24.1.2018.] Upis ocjena za studente koji su zadovoljni predloženom ocjenom bit će 14.2.2018. u 10:30 u uredu 18, prvi kat, na Odjelu za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6. Indeks ne morate donijeti osobno već je dovoljno poslati ga po nekom. Ako Vam taj termin ne odgovara i ne možete poslati indeks, slobodno se javite mailom za dogovor oko drugog termina. Za upis ocjene treba prijaviti ispit za rok 8.2.2018. u ISVU sustavu.
 • [27.11.2017.] Konačni rezultati kolokvija s prijedlozima konačnih ocjena (pdf). Upis ocjena za studente koji su zadovoljni predloženom ocjenom bit će u veljači 2018. Točne upute bit će objavljene tijekom siječnja.
  Studenti koji žele popraviti ocjenu mogu to učiniti izradom seminarskog rada. Seminar bi trebalo predati do kraja veljače. Za sva pitanja slobodno se javite mailom. Studenti koji nisu položili trebaju se prije izlaska na pismeni ispit javiti radi dogovora oko termina ispita.
 • [13.11.2017.] Drugi kolokvij održat će se u subotu 25.11.2017. u učionici II.47 po sljedećem rasporedu po grupama: Grupa A (studenti čija prezimena počinju slovima K-Ž) od 9:00h i Grupa B (studenti čija prezimena počinju slovima A-J) od 10:30h.
 • [6.11.2017.] Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • [23.10.2017.] Prvi kolokvij održat će se u subotu 4.11.2017. u učionici II.47 po sljedećem rasporedu po grupama: Grupa A (studenti čija prezimena počinju slovima A-J) od 9:00h i Grupa B (studenti čija prezimena počinju slovima K-Ž) od 10:30h.
 • [11.10.2017.] Nastava počinje po rasporedu u petak 13.10.2017. u 14:00h.

 • [26.01.] Svi studenti koji su položili kolegij moraju prijaviti ispit preko ISVU za 01. veljače. Upis ocjene će se održati u predavaonici broj 2 (prizemlje) u Drinskoj, 01. veljače u 10:00h. Indeks ne morate nužno osobno donijeti ukoliko ste spriječeni obavezama, već ga je dovoljno po nekom poslati. 
 • [12.12] KONAČNI REZULTATI. Svi studenti koji su položili kolegij preko kolokvija trebaju prijaviti ispit preko ISVU za prvi rok u veljači. Nakon toga ćete donijeti indeks u koji ću vam upisati ocjenu. Točno mjesto i vrijeme kada ćete donijeti indekse će biti naknadno objavljeni. Indeks ne morate nužno osobno donijeti ukoliko ste spriječeni obavezama, već ga je dovoljno po nekom poslati. 
 • [26.11.] Seminari moraju biti završeni do 4. prosinca (petak) te javno prezentirani nakon 2. kolokvija. 
 • [17.11.] Termin 2. kolokvija je 4. prosinca (petak).
 • [17.11.] Teme odobrenih seminarskih radova:

Ivan Došlić, Učestalost korištenja nekih web 2.0 alata

Drago Maleta, Pokazatelji poslovanja građevinskih tvrtki.

Seminarski radovi moraju biti završeni do 5. prosinca (subota) te javno prezentirani.

 • [17.11.] Objavljeni su rezultati prvog kolokvija na sljedećem linku (REZULTATI PRVOG KOLOKVIJA).
 • [09.11.] Prvi kolokvij obuhvaća materijale s prvog i drugog predavanja, te dio trećeg predavanja (osnovni principi prebrojavanja, permutacije, kombinacije). Svi materijali koji su trenutno na webu se relevanti za kolokvij.
 • [06.11.] Prvi kolokvij održat će se 14. 11. Molim da se do 13.11. odlučite želite li pripremati seminar kao samostalan rad.  
 • [23.10.] Predavanje u subotu 24.10. održat će se u Crkvenoj ulici u računalnoj predavaonici broj 4. Vrijeme nastave ostaje nepromijenjeno, tj. od 9-12h. 
 • [20.10.] Postavljeni su online materijali s prvog predavanja (pdf i zip datoteka).

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment