Matematika II

94750 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

IntegralMatematika II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama integralnog računa, teorije običnih diferencijalnih jednadžbi i linearne algebre koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf)

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević  
ASISTENT dr.sc. Marija Miloloža Pandur Petkom nakon vježbi

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Osijek, 1998. (pdf)
 2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

PREPORUČENA LITERATURA

      1. M.Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski- Matematika , Osijek, 1994. (pdf)
      2. J.Pečarić i dr. - Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.
      3. S. Kurepa - Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
      4. V. Devide i dr.- Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 10h-12h P-1
VJEŽBE - grupa 1 Petak, 8h-10h P-2
VJEŽBE - grupa 2 Petak, 10h-12h P-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima.

Ukoliko student na najviše jednom kolokviju ostvari manje od 35 bodova, omogućit će mu se izlazak na popravni kolokvij. Ukoliko student na oba kolokvija ostvari manje od 35 bodova (po kolokviju), mora pristupiti pismenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Za prolaznu ocjenu na pismenom ispitu potrebno je imati dva cijela točno riješena zadatka.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Materijali s predavanja:

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Matematika II pismeni - 13.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 30.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 05.09.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 03.10.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 23.06.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 21.09.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 25.02.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 06.04.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 24.06.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 09.09.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 28.06.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 12.07.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 01.09.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 15.09.2017. (pdf)
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Matematika II K1 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2017/18. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2017/18. (pdf)

 

OBAVIJESTI

 

 

 

0113147178
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment