Vjerojatnost i statistika (GFOS)

I010 (2+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Vjerojatnost i statistika izvodi se u zimskom semestru prve godine diplomskog sveučilišnog studija (GFOS). Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima teorije vjerojatnosti i statistike. Naglasak je na uvođenju osnovnih pojmova, njihovoj interpretaciji, usvajanju, razumijevanju te ovladavanju osnovnim tehnikama i metodama te njihovom primjenom u praktičnim zadacima i problemima.

 • Sadržaj kolegija možete vidjeti ovdje.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mirta Benšić

 vrijeme konzultacija

ASISTENT dr.sc. Ivan Papić

 vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Benšić, N. Šuvak, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014.
 2. M. Benšić, N. Šuvak, Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2013.
 3. J. Pitman, Probability, Springer, 1993.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. L. E. Bain, M. Engelhardt, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 2008.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Vjerojatnost i statistika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8 - 10h  0.5 / prizemlje
VJEŽBE - grupa B Srijeda, 14 - 16h II. 47
VJEŽBE - grupa A Srijeda, 16 - 18h II. 47

Svaki tjedan grupe mijenjaju svoje termine, što znači da oni koji su prošli tjedan imali raniji termin, sljedeći tjedan imaju kasniji termin i obratno.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će organizirano polaganje dvaju kolokvija:

Kolokvij 1 - osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti, slučajne varijable, parametarske familije slučajnih varijabli, slučajni vektori (teorija i zadaci - 50 bodova).
Kolokvij 2 - deskriptivna statistika, osnove statističkog zaključivanja (zadaci - 50 bodova).


Barem 25 bodova ostvarenih putem prvog kolokvija i barem 25 bodova ostvarenih putem drugog kolokvija zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij.

UVJET ZA POTPIS:

Kako bi se ostvario uvjet za potpis potrebno je na drugom kolokviju (iz statistike) ostvariti barem 40% od ukupnog broja bodova. Studenti koji ne zadovolje ovaj uvjet nemaju pravo na potpis.

PISMENI ISPIT

Ukoliko student putem kolokvija ne stekne pravo izravnog izlaska na usmeni ispit, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 25 od maksimalnih 50 bodova. Na pismenom ispitu studenti rješavaju zadatke iz vjerojatnosti (gradiva prvog kolokvija). Bodovima s pismenog ispita dodaju se bodovi s drugog kolokvija (ako je ostvaren uvjet za potpis, tj. barem 20 bodova).

Sa ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija (pismenog ispita), formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 

Opis vježbe  Materijali 
Osnove kombinatorike. Varijacije i permutacije. Kombinacije. Slučajan pokus i prostor elementarnih događaja.   pdf
Vjerojatnost kao relativna frekvencija. Osnove algebre skupova. Klasična definicija vjerojatnosti  pdf
Klasična definicija vjerojatnosti, vjerojatnost na R i R2. Geometrijski pristup.  pdf
Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost događaja. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula  pdf
Slučajne varijable. Diskretne slučajne varijable. Neprekidne slučajne varijable  pdf
Funkcija distribucije diskretne slučajne varijable. Funkcija distribucije neprekidne slučajne varijable  pdf
Numeričke karakteristike diskretne slučajne varijable. Važne parametarske familije diskretnih slučajnih varijabli. Čebiševljeva nejednakost   pdf
Numeričke karakteristike neprekidne slučajne varijable. Važne parametarske familije neprekidnih slučajnih varijabli.  pdf
Diskretan slučajan vektor. Marginalne i uvjetne distribucije. Koeficijent korelacije i nezavisnost.  pdf
Statistički praktikum    baze
Prikupljanje i organizacija podataka. Deskriptivna statistika  pdf
Deskriptivna statistika. Mjere centralne tendencije podataka. Mjere raspršenosti podataka. Stršeće vrijednosti  pdf
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Jednostavni slučajni uzorak. Procjenitelj. Intervalna procjena  pdf
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Testiranje statističkih hipoteza.  pdf
Statističko zaključivanje - dvije varijable. Nevezani i vezani uzorci  pdf
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
Prvi kolokvij (2017./2018.) Drugi kolokvij (2017./2018.)  
Prvi kolokvij (2016./2017.) Drugi kolokvij (2016./2017.)  
Prvi kolokvij (2015./2016.) Drugi kolokvij (2015./2016.)  

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

 3. veljače 2017.  17. veljače 2017.  27. travnja 2017. 20. lipnja 2017. 16. veljače 2018.  27. travnja 2018.

 

 

OBAVIJESTI


 

20.2.2020. Usmeni ispiti 25.2.2020. održat će se u 10h u dvorani 5  na Odjelu za matematiku.

 

Usmeni ispiti

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici. Naglašavam da je potrebno prijaviti ispit i preko ISVU sustava da bih mogla upisati ocjenu.  Ukoliko je prijavljeno pristupanje usmenom uspitu za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. 

 Poveznica za prijavu usmenih ispita 

 • Pismeni ispit održan 14.02.2020. nitko nije položio. Uvid u ispit bit će u utorak, 18.02.2020. u 10:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat).
 • Konačne rezultate kolokvija možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate drugog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvij bit će u ponedjeljak, 03.02.2020. u 08:30h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat). 
 • Drugi kolokvij održat će se u srijedu, 29.01.2019.  od 14:00h prema sljedećem rasporedu. Studenti ponavljači koji nisu na popisu, a žele izaći na drugi kolokvij, dužni su se javiti asistentu na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do srijede u 12:00h.
 • Nadoknada termina vježbi održat će se u petak, 17.01. od 15:30  do 17:00, odnosno od 17:00 do 19:00 u II.47 za pojedinu grupu (prema uobičajenoj rotaciji grupa). 
 • Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvij bit će u utorak, 07.01.2020. u 14:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat) ili u srijedu poslije vježbi.
 • Prvi kolokvij održat će se u četvrtak, 19.12.2019. u 16:00h u dvoranama 0.4 (studenti s prezimenima A-S) i 0.5 (studenti s prezimenima Š-Ž). Studenti ponavljači koji žele pristupiti prvom kolokviju trebaju doći u dvoranu 0.5. 
 • Usmeni ispit održat će se u srijedu, 11.12.2019. u 11:00h na Odjelu za matematiku.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment