Udruga matematičara Osijek

26. Zimska Matematička škola za učenike srednjih škola - 21. i 28. siječnja 2017.

Udruga matematičara Osijek, III. Gimnazija u Osijeku i Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ove školske godine organiziraju tradicionalnu 26. Zimsku matematičku školu za učenike srednjih škola, koja će se održati 21. siječnja na Odjelu za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek te 28. siječnja 2017. u III. Gimnaziji u Osijeku, Kamila Firingera 14, Osijek. Raspored predavanja mogu se skinuti ovdje.

Predavači u Zimskoj matematičkoj školi su profesori matematike zaposleni u srednjim školama slavonskih županija i nastavnici s Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Voditeljica 26. Zimske matematičke škole je Astra Škorjanc iz III. gimnazije u Osijeku.

Programi prošlih Zimskih matematičkih škola:

  • školska godina 2015./2016. (pdf)
  • školska godina 2014./2015. (pdf)
  • školska godina 2013./2014. (pdf)
  • školska godina 2012./2013. (pdf)
  • školska godina 2011./2012. (pdf)
  • školska godina 2010./2011. (pdf)
  • školska godina 2009./2010. (pdf)
  • školska godina 2008./2009. (pdf)
  • školska godina 2007./2008. (pdf)