Udruga matematičara Osijek

25. Zimska Matematička škola za učenike srednjih škola - 16. i 23. siječnja 2016.

Udruga matematičara Osijek, III. Gimnazija u Osijeku i Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ove školske godine organiziraju tradicionalnu 25. Zimsku matematičku školu za učenike srednjih škola, koja će se održati 16. siječnja na Odjelu za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek te 23. siječnja 2016. u III. Gimnaziji u Osijeku, Kamila Firingera 14, Osijek. Raspored predavanja mogu se skinuti ovdje.

Predavači u Zimskoj matematičkoj školi su profesori matematike zaposleni u srednjim školama slavonskih županija i nastavnici s Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Voditeljica 25. Zimske matematičke škole je Astra Škorjanc iz III. gimnazije u Osijeku.

Pozivamo sve učenike srednjih škola koji žele sudjelovati u radu Zimske matematičke škole da se najkasnije do 12. siječnja 2016. prijave putem e-maila: astra.skorjanc@skole.hr. U e-mailu treba navesti ime i prezime, razred i naziv škole koju učenik pohađa.

Programi prošlih Zimskih matematičkih škola:

  • školska godina 2014./2015. (pdf)
  • školska godina 2013./2014. (pdf)
  • školska godina 2012./2013. (pdf)
  • školska godina 2011./2012. (pdf)
  • školska godina 2010./2011. (pdf)
  • školska godina 2009./2010. (pdf)
  • školska godina 2008./2009. (pdf)
  • školska godina 2007./2008. (pdf)