Udruga matematičara Osijek

21. Zimska Matematička škola za učenike osnovnih škola - 8. i 9. siječnja 2014.

Iz medija:

Osnovna škola „Mladost“, Udruga matematičara Osijek i Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i ove školske godine u prostorijama Osnovne škole "Mladost", Sjenjak 7, Osijek, organiziraju tradicionalnu 21. Zimsku matematičku školu za učenike osnovnih škola, koja će se održati 8. i 9. siječnja 2014. U radu škole mogu sudjelovati učenici od četvrtog do osmog razreda osnovne škole prema raspored koji se može se skinuti ovdje.

Predavači u Zimskoj matematičkoj školi su nastavnici matematike i razredne nastave zaposleni u osnovnim školama, studenti, asistenti i nastavnici s Odjela za matematiku te Učiteljskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Voditeljice Zimske matematičke škole u školskoj godini 2013./2014. su Brankica Majdiš i Goranka Janjić iz Osnovne škole "Mladost".

Pozivamo nastavnike koji su zaposleni u osnovnim školama grada Osijek da animiraju svoje učenike i prijave ih najkasnije do 20. prosinca 2013. putem e-maila: os-osijek-006@skole.t-com.hr ili faxa: 574-913. Poželjno je da učenici koji sudjeluju u radu škole imaju vlastiti geometrijski pribor.