ALGORITMI NA GRAFOVIMA (6 ECTS)05.09.2017.
9:00, RP-2
19.09.2017.
13:00, RP-2
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA (4 ECTS)01.09.2017.
8:30, RP-1
15.09.2017.
8:30, RP-1
DIZAJNIRANJE I MODELIRANJE BAZE PODATAKA (6 ECTS)29.08.2017.
9:00, RP-2
12.09.2017.
9:00, RP-2
FINANCIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (5 ECTS)05.09.2017.
9:00, P-1
19.09.2017.
9:00, P-1
FINANCIJSKA TRŽIŠTA (3 ECTS)06.09.2017.
9:00, P-9
20.09.2017.
9:00, P-9
FUNKCIONALNO PROGRAMIRANJE (6 ECTS)04.09.2017.
9:00, RP-2
18.09.2017.
9:00, RP-2
GRUPIRANJE POD.:PRISTUPI,METODE I PRIMJENE (5 ECT)05.09.2017.
9:00, P-36
19.09.2017.
9:00, P-36
KLIJENTSKO WEB PROGRAMIRANJE (6 ECTS)07.09.2017.
13:00, RP-1
21.09.2017.
13:00, RP-1
KONVEKSNE FUNKCIJE (4 ECTS)07.09.2017.
9:00, P-2
21.09.2017.
9:00, P-2
KRIPTOGRAFIJA I SIGURNOST SUSTAVA (6 ECTS)30.08.2017.
9:00, P-9
13.09.2017.
9:00, P-9
LINEARNO PROGRAMIRANJE (5 ECTS)30.08.2017.
9:00, P-36
13.09.2017.
9:00, P-36
MATEMATIČKA TEORIJA RAČUNARSTVA (5 ECTS)31.08.2017.
11:00, RP-1
14.09.2017.
11:00, RP-1
MATEMATIČKI ASPEKTI IZBORNIH SUSTAVA (3 ECTS)07.09.2017.
9:00, P-9
21.09.2017.
9:00, P-9
MATEMATIČKI MODELI (3 ECTS)29.08.2017.
11:00, P-36
12.09.2017.
11:00, P-36
MATEMATIČKI PRAKTIKUM (6 ECTS)04.09.2017.
9:00, P-36
18.09.2017.
9:00, P-36
METODE OPTIMIZACIJE (6 ECTS)08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
MULTIVARIJANTNA ANALIZA (6 ECTS)06.09.2017.
11:00,
20.09.2017.
11:00,
OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA (3 ECTS)28.08.2017.
9:00, P-9
11.09.2017.
9:00, P-9
OSNOVE UMJETNE INTELIGENCIJE (6 ECTS)01.09.2017.
11:00, P-9
15.09.2017.
11:00, P-9
OSNOVE VOĐENJE PROJEKTA (4 ECTS)31.08.2017.
9:00,
14.09.2017.
9:00,
PRIMJENE DINAMIČKIH SUSTAVA (4 ECTS)06.09.2017.
11:00, P-9
20.09.2017.
11:00, P-9
RAČUNARSKI PRAKTIKUM (3 ECTS)31.08.2017.
11:00, RP-1
14.09.2017.
11:00, RP-1
SLOŽENOST ALGORITAMA (5 ECTS)01.09.2017.
11:00, P-11
15.09.2017.
11:00, P-11
SLUČAJNI PROCESI (6 ECTS)31.08.2017.
9:00, P-22
14.09.2017.
9:00, P-22
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (5 ECTS)07.09.2017.
9:00, P-7
21.09.2017.
9:00, P-7
STATISTIČKI PRAKTIKUM (6 ECTS)01.09.2017.
9:00, RP-2
15.09.2017.
9:00, RP-2
TEORIJA ODLUČIVANJA (4 ECTS)08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
UGRAĐENI SUSTAVI (6)08.09.2017.
11:00, RP-2
22.09.2017.
11:00, RP-2
VJEROJATNOST (6 ECTS)31.08.2017.
9:00, P-22
14.09.2017.
9:00, P-22
ZNANSTVENO RAČUNALSTVO (5 ECTS)07.09.2017.
11:00, P-9
21.09.2017.
11:00, P-9