ALGEBRA (6 ECTS)01.09.2017.
11:00, P-1
15.09.2017.
11:00, P-1
ANALITIČKA GEOMETRIJA (4 ECTS)29.08.2017.
9:00, P-2
12.09.2017.
9:00, P-2
DIDAKTIKA I (3 ECTS)04.09.2017.
11:00, P-37
18.09.2017.
11:00, P-37
DIDAKTIKA II (3 ECTS)04.09.2017.
10:00,
18.09.2017.
10:00,
DIFERENCIJALNI RAČUN (7 ECTS)06.09.2017.
9:00, D-2
20.09.2017.
9:00, D-2
ELEMENTARNA FIZIKA I (4 ECTS)04.09.2017.
11:00, P-37
18.09.2017.
11:00, P-37
ELEMENTARNA FIZIKA II (4 ECTS)04.09.2017.
11:00, P-
18.09.2017.
11:00, P-37
ELEMENTARNA GEOMETRIJA (5 ECTS)29.08.2017.
9:00, P-2
12.09.2017.
11:00, P-2
ELEMENTARNA MATEMATIKA I (6 ECTS)07.09.2017.
9:00, P-2
21.09.2017.
9:00, P-2
ELEMENTARNA MATEMATIKA II (6 ECTS)08.09.2017.
9:00, P-2
22.09.2017.
9:00, P-2
ENGLESKI JEZIK U STRUCI I (6 ECTS)31.08.2017.
9:00, P-32
14.09.2017.
9:00, P-32
ENGLESKI JEZIK U STRUCI II (6 ECTS)31.08.2017.
9:00, P-32
14.09.2017.
9:00, P-32
FINANCIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (5 ECTS)05.09.2017.
9:00, P-1
19.09.2017.
9:00, P-1
FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI (6 ECTS)07.09.2017.
11:00, P-2
21.09.2017.
11:00, P-2
GEOMETRIJA RAVNINE I PROSTORA (7 ECTS)01.09.2017.
11:00, P-1
15.09.2017.
11:00, P-1
GRAFOVI (5 ECTS)06.09.2017.
9:00, P-1
20.09.2017.
9:00, P-1
GRUPIRANJE PODATAKA I PRIMJENE (5 ECTS)05.09.2017.
9:00, P-36
19.09.2017.
9:00, P-36
INTEGRALNI RAČUN (7 ECTS)05.09.2017.
9:00, P-1
19.09.2017.
9:00, P-1
KOMBINATORNA I DISKRETNA MATEMATIKA (5 ECTS)06.09.2017.
9:00, P-1
20.09.2017.
9:00, P-1
KOMPLEKSNA ANALIZA (6 ECTS)08.09.2017.
9:00, P-1
22.09.2017.
9:00, P-1
KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA (4 ECTS)04.09.2017.
11:00, P-36
18.09.2017.
11:00, P-36
KONVEKSNE FUNKCIJE (4 ECTS)07.09.2017.
9:00, P-2
21.09.2017.
9:00, P-2
KONVEKSNI SKUPOVI (3 ECTS)28.08.2017.
9:00, P-36
11.09.2017.
9:00, P-36
KRIPTOGRAFIJA I SIGURNOST SUSTAVA (6 ECTS)30.08.2017.
9:00, P-9
13.09.2017.
9:00, P-9
LINEARNA ALGEBRA I (7 ECTS)11.09.2017.
9:00, P-1
25.09.2017.
9:00, P-1
LINEARNA ALGEBRA II (6 ECTS)12.09.2017.
9:00, P-1
26.09.2017.
9:00, P-1
LINEARNO PROGRAMIRANJE (5 ECTS)30.08.2017.
9:00, P-36
13.09.2017.
9:00, P-36
MATEMATIČKI ALATI (4 ECTS)28.08.2017.
9:00, RP-1
11.09.2017.
9:00, RP-1
MATEMATIČKI ASPEKTI IZBORNIH SUSTAVA (3 ECTS)07.09.2017.
9:00, P-9
21.09.2017.
9:00, P-9
MATEMATIČKI MODELI (3 ECTS)29.08.2017.
11:00, P-36
12.09.2017.
11:00, P-36
MATEMATIČKI PRAKTIKUM (6 ECTS)04.09.2017.
9:00, P-36
18.09.2017.
9:00, P-36
METODE OPTIMIZACIJE (6 ECTS)08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
METODIKA NASTAVE INFORMATIKE (5 ECTS)01.09.2017.
9:00, P-22
15.09.2017.
9:00, P-22
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE I (12 ECTS)29.08.2017.
9:00, P-22
12.09.2017.
9:00, P-22
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II (11 ECTS)05.09.2017.
9:00, P-22
19.09.2017.
9:00, P-22
METRIČKI PROSTORI (6 ECTS)08.09.2017.
9:00, P-24
22.09.2017.
9:00, P-24
NEJEDNAKOSTI (3 ECTS)08.09.2017.
9:00, P-2
22.09.2017.
9:00, P-2
NJEMAČKI JEZIK U STRUCI I (6 ECTS)31.08.2017.
9:00, P-32
14.09.2017.
9:00, P-32
NJEMAČKI JEZIK U STRUCI II (6 ECTS)31.08.2017.
9:00, P-32
14.09.2017.
9:00, P-32
NUMERIČKA MATEMATIKA (6 ECTS)31.08.2017.
11:00, P-9
14.09.2017.
11:00, P-9
OBIČNE DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE (5 ECTS)08.09.2017.
11:00, P-2
22.09.2017.
11:00, P-2
OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA (3 ECTS)28.08.2017.
9:00, P-9
11.09.2017.
9:00, P-9
OSNOVE BAZA PODATAKA (4 ECTS)29.08.2017.
11:00, RP-2
12.09.2017.
11:00, RP-2
OSNOVE UMJETNE INTELIGENCIJE (6 ECTS)01.09.2017.
11:00, P-9
15.09.2017.
11:00, P-9
PEDAGOGIJA I (3 ECTS)06.09.2017.
15:00, P-37
20.09.2017.
15:00, P-37
PEDAGOGIJA II (3 ECTS)06.09.2017.
15:00, P-37
20.09.2017.
15:00, P-37
POVIJEST MATEMATIKE (6 ECTS)05.09.2017.
11:00, P-9
19.09.2017.
11:00, P-9
PRIMJENE DIF. I INTEGRALNOG RAČ. I (4 ECTS)30.08.2017.
9:00, P-2
13.09.2017.
9:00, P-2
PRIMJENE DIF. I INTEGRALNOG RAČ. II (4 ECTS)06.09.2017.
9:00, P-1
20.09.2017.
9:00, P-1
PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA I (3 ECTS)04.09.2017.
9:00, P-37
18.09.2017.
9:00, P-37
PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA II (3 ECTS)04.09.2017.
9:00, P-37
18.09.2017.
9:00, P-37
RAČUNARSKI PRAKTIKUM (6 ECTS)31.08.2017.
11:00, RP-1
14.09.2017.
11:00, RP-1
REALNA ANALIZA (8 ECTS)30.08.2017.
9:00, P-2
13.09.2017.
9:00, P-2
SLOŽENOST ALGORITAMA (5 ECTS)01.09.2017.
11:00, P-11
15.09.2017.
11:00, P-11
STATISTIČKI PRAKTIKUM (6 ECTS)01.09.2017.
9:00, RP-2
15.09.2017.
9:00, RP-2
TEORIJA ODLUČIVANJA (4 ECTS)08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
UČENIČKA MATEMATIČKA NATJECANJA (3 ECTS)06.09.2017.
11:00, P-11
20.09.2017.
11:00, P-11
UVOD U PROGRAMIRANJE (6 ECTS)04.09.2017.
9:00, RP-1
18.09.2017.
9:00, RP-1
UVOD U RAČUNALNE MREŽE I USLUGE (3 ECTS)05.09.2017.
9:00, RP-2
19.09.2017.
13:00, RP-2
UVOD U RAČUNARSTVO (6 ECTS)29.08.2017.
9:00, RP-1
12.09.2017.
9:00, RP-1
UVOD U STRUKTURU PODATAKA I ALGORITME (5 ECTS)01.09.2017.
11:00, RP-2
15.09.2017.
11:00, RP-2
UVOD U TEORIJU BROJEVA (6 ECTS)05.09.2017.
9:00, P-1
19.09.2017.
9:00, P-1
UVOD U TEORIJU INTEGRACIJE (5 ECTS)28.08.2017.
9:00, P-2
11.09.2017.
9:00, P-2
UVOD U TEORIJU MJERE (6 ECTS)28.08.2017.
9:00, P-2
11.09.2017.
9:00, P-2
UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MAT.LOGIKU (5 ECTS)07.09.2017.
9:00, P-36
21.09.2017.
9:00, P-36
UVOD U VJEROJATNOST I STATISTIKU (5 ECTS)04.09.2017.
9:00, p-2
18.09.2017.
9:00, P-2
VEKTORSKI PROSTORI (6 ECTS)05.09.2017.
9:00, P-1
19.09.2017.
9:00, P-1
VJEROJATNOST (6 ECTS)31.08.2017.
9:00, P-11
14.09.2017.
9:00, P-11
WEB PROGRAMIRANJE I PRIMJENE (4 ECTS)29.08.2017.
11:00, RP-1
12.09.2017.
11:00, RP-1
ZNANASTVENO RAČUNALSTVO (5 ECTS)07.09.2017.
11:00, P-9
21.09.2017.
11:00, P-9